Gia Vị Ngâm

CỦ HÀNH COCKTAIL NGÂM FRAGATA

72.500₫

 

CỦ HÀNH TRẮNG NGÂM GIẤM FALLOT 190G

165.800₫

 

GỪNG HỒNG GARI 120G

41.900₫

 

GỪNG HỒNG HIKARI SHO

49.000₫

 

Gừng Trắng Gari 120G

63.300₫

 

ỚT BẰM VỊ HẢO

18.500₫

 

TỎI BĂM HỮU CƠ SPIRAL FOODS

249.800₫