Gạo, Nếp

GẠO HUYẾT RỒNG 1KG

50.000₫

 

GẠO NẾP BẮC 1KG

36.900₫

 

GẠO NHẬT KITOKU 2KG

87.000₫

 

GẠO NHẬT NIIGATA KOSHIHIKARI 2KG

257.000₫

 

GẠO TRẮNG HỮU CƠ NÀNG HƯƠNG 1KG

55.900₫

 

GẠO LỨT ĐỎ HỮU CƠ NÀNG HƯƠNG 1KG

89.900₫

 

GẠO LỨT ĐEN HỮU CƠ NÀNG HƯƠNG 1KG

97.900₫

 

GẠO NẾP NGỖNG

36.900₫

 

GẠO BASMATI GOLD TEMASEK 1KG

175.300₫

 

GẠO LÀM SUSHI 1KG

52.000₫

 

GẠO XÁT DỐI HỮU CƠ NÀNG HƯƠNG 1KG

59.500₫

 

GẠO BASMATI WANG FU 1KG

114.500₫

 

GẠO ĐEN HỮU CƠ HOA SỮA 1KG

120.000₫

 

GẠO NẾP TÓC THƠM 1KG

36.900₫

 

Gạo hữu cơ hạt tấm Hoa Sữa 1kg

59.700₫

 

GẠO TRẮNG HỮU CƠ ST24 SOCRICE 1KG

109.500₫