Dưa

DƯA LÊ HÀN QUỐC

160.956₫

 

DƯA LƯỚI RUỘT VÀNG

102.500₫

 

DƯA LƯỚI HÀ LAN

72.000₫

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT (TRÁI KHOẢNG 3KG)

138.000₫