Dưa

DƯA LƯỚI 1KG

139.900₫

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT 3KG

133.500₫

 

DƯA HẤU 3KG

97.500₫

 

DƯA LƯỚI RUỘT CAM CẮT SẴN

146.700₫

 

DƯA LƯỚI NAGAMI 1KG

89.000₫

 

DƯA LƯỚI VỎ VÀNG RUỘT XANH GIỐNG HÀ LAN 1KG

87.900₫

 

DƯA LÊ HÀN QUỐC

160.956₫