Dưa

DƯA LƯỚI 1KG

99.900₫

 

DƯA LƯỚI RUỘT CAM CẮT SẴN

146.700₫

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT 3KG

119.700₫

 

DƯA LƯỚI VỎ VÀNG RUỘT XANH GIỐNG HÀ LAN 1KG

87.900₫

 

DƯA HẤU 3KG

97.500₫