Dưa

DƯA LÊ HÀN QUỐC

160.956₫

 

DƯA LƯỚI RUỘT VÀNG

99.500₫

 

DƯA LƯỚI HÀ LAN

87.900₫

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT (TRÁI KHOẢNG 3KG)

126.000₫