Dưa

DƯA HẤU

32.500₫

 

DƯA LƯỚI RUỘT CAM CẮT SẴN

146.700₫

 

DƯA LƯỚI NAGAMI (1,2 - 1,8KG/TRÁI)

89.000₫

 

DƯA LÊ HÀN QUỐC

160.956₫

 

DƯA LƯỚI

99.500₫

 

DƯA LƯỚI HÀ LAN

87.900₫

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT (TRÁI KHOẢNG 3KG)

117.000₫