Đậu Hủ & Nấm

ĐẬU HŨ KY TOJY ĐÔNG LẠNH 200G

26.500₫

 

NẤM ĐÙI GÀ RICA 200G

38.500₫

 

ĐẬU HŨ NON TOJY 300G

15.700₫

 

NẤM MỠ TRẮNG YOSHIMOTO 200G

107.900₫

 

ĐẬU HŨ BÌA TOJY 300G

17.600₫

 

ĐẬU HŨ NON ÔNG KIM 250G

11.500₫

 

ĐẬU HŨ MIẾNG ÔNG KIM 250G

12.500₫

 

Đậu Hủ Chiên Ongkim'S 350gr

25.900₫

 

NẤM MỠ NÂU YOSHIMOTO 200G

125.900₫

 

NẤM HƯƠNG - NẤM ĐÔNG CÔ TƯƠI RICA 100G

28.400₫

 

NẤM BÀO NGƯ XÁM NON RICA 200G

23.800₫

 

HỖN HỢP CÁC LOẠI NẤM RICA 300G

54.800₫

 

NẤM MỠ 200G

59.979₫

 

CHẢ LỤA NẤM TƯƠI 250GR

79.500₫

 

NẤM ĐÔNG CÔ HOSHI

286.500₫

 

ĐẬU PHỤ CỨNG MORINAGA 297G

71.000₫