Đậu Hủ & Nấm

ĐẬU HŨ BÌA TOJY 300G

17.600₫

 

Đậu Hủ Chiên Ongkim'S 350gr

26.500₫

 

ĐẬU HŨ KY TOJY ĐÔNG LẠNH 200G

26.500₫

 

ĐẬU HŨ MỀM MORINAGA

71.000₫

 

ĐẬU HŨ MIẾNG ÔNG KIM 250G

14.500₫

 

ĐẬU HŨ NON ÔNG KIM 250G

12.700₫

 

ĐẬU HŨ NON TOJY 300G

15.700₫

 

ĐẬU PHỤ CỨNG MORINAGA 297G

71.000₫

 

ĐẬU PHỤ NHẬT HỮU CƠ CLEARSPRING

165.000₫

 

NẤM CHAMPIGNONS CẮT LÁT ANNALISA 400G

85.500₫

 

NẤM ĐÔNG CÔ HOSHI

273.600₫

 

NẤM ĐÙI GÀ

38.500₫

 

NẤM ĐÙI GÀ VIETGAP 250G

106.700₫

 

NẤM MÈO DONA SẠCH NGUYÊN TAI 100G

29.500₫

 

NẤM MÈO SẠCH CẮT LÁT 100G

27.900₫

 

NẤM MỠ

56.360₫