Đậu Hủ & Nấm

ĐẬU HŨ KY TOJY ĐÔNG LẠNH 200G

26.500₫

 

ĐẬU HŨ NON TOJY 300G

15.700₫

 

NẤM MỠ TRẮNG YOSHIMOTO 200G

113.500₫

 

NẤM ĐÙI GÀ RICA 200G

40.500₫

 

ĐẬU HŨ BÌA TOJY 300G

17.600₫

 

NẤM MỠ NÂU YOSHIMOTO 200G

132.500₫

 

CHẢ LỤA NẤM TƯƠI 250GR

79.500₫

 

NẤM HƯƠNG - NẤM ĐÔNG CÔ TƯƠI RICA 100G

29.900₫

 

ĐẬU HỦ NON VỊ NGUYÊN 280G

15.900₫

 

ĐẬU HŨ NON ÔNG KIM 250G

11.500₫

 

ĐẬU HỦ TA VỊ NGUYÊN 280G

15.900₫

 

NẤM BÀO NGƯ XÁM NON RICA 200G

24.900₫

 

ĐẬU HŨ MIẾNG ÔNG KIM 250G

12.500₫

 

HỖN HỢP CÁC LOẠI NẤM RICA 300G

57.900₫

 

NẤM MÈO DONA SẠCH NGUYÊN TAI 100G

29.500₫

 

NẤM NGỌC CHÂM TRẮNG 150G

43.900₫