Củ Gia Vị

CÂY SẢ

7.900₫

 

CỦ HÀNH TÂY NEWZEALAND

24.900₫

 

CỦ HÀNH TÍM

49.000₫

 

CỦ HỒI

45.000₫

 

CỦ NÉN QUẢNG NGÃI

46.000₫

 

CỦ NGHỆ

3.975₫

 

CỦ RIỀNG ECOVEG

9.690₫

 

GỪNG QUẢNG NGÃI (G)

21.000₫

 

HÀNH LÝ SƠN

27.000₫

 

HÀNH PARO

10.600₫

 

HÀNH TÂY

30.000₫

 

HÀNH TÂY ĐỎ LOẠI LỚN

74.000₫

 

TỎI LÝ SƠN

29.990₫

 

TỎI TÂY NON

75.000₫

 

TỎI TÍA PHÙ YÊN (SƠN LA) 150G

87.000₫

 

TỎI ÚC 200G

183.000₫