Củ Gia Vị

CÂY SẢ

7.900₫

 

CỦ HÀNH TÂY NEWZEALAND

25.000₫

 

CỦ HỒI

67.500₫

 

CỦ NÉN QUẢNG NGÃI

46.000₫

 

CỦ NGHỆ

3.975₫

 

CỦ RIỀNG ECOVEG

9.690₫

 

GỪNG QUẢNG NGÃI (G)

12.000₫

 

HÀNH LÝ SƠN

27.100₫

 

HÀNH TÂY

44.000₫

 

HÀNH TÂY ĐỎ LOẠI LỚN

74.000₫

 

TỎI LÝ SƠN

29.990₫

 

TỎI TÂY

13.380₫

 

TỎI TÍA PHÙ YÊN (SƠN LA) 150G

87.000₫

 

TỎI ÚC HỮU CƠ 100G

138.000₫