Củ Gia Vị

CÂY SẢ

5.250₫

 

CỦ HÀNH TÂY NEWZEALAND

25.000₫

 

CỦ HỒI

67.500₫

 

CỦ NÉN QUẢNG NGÃI

45.180₫

 

CỦ NGHỆ

3.968₫

 

CỦ RIỀNG ECOVEG

9.690₫

 

GỪNG QUẢNG NGÃI (G)

11.950₫

 

HÀNH LÝ SƠN

27.100₫

 

HÀNH TÂY

34.250₫

 

HÀNH TÂY ĐỎ LOẠI LỚN

71.980₫

 

TỎI HỮU CƠ 100G

68.990₫

 

TỎI LÝ SƠN

29.000₫

 

TỎI TÂY

13.380₫