Củ Gia Vị

CÂY SẢ

52.500₫

 

CỦ HÀNH TÂY

24.900₫

 

CỦ HỒI

63.750₫

 

CỦ NÉN QUẢNG NGÃI

33.960₫

 

CỦ NGHỆ

3.968₫

 

CỦ RIỀNG ECOVEG

8.350₫

 

GỪNG QUẢNG NGÃI (G)

10.490₫

 

HÀNH LÝ SƠN

24.500₫

 

HÀNH TÂY ĐỎ LOẠI LỚN

71.980₫

 

TỎI HỮU CƠ 100G

68.990₫

 

TỎI LÝ SƠN

17.350₫

 

TỎI TÂY

13.380₫