Củ Cải

CỦ CẢI ĐỎ 300G

38.250₫

 

CỦ CẢI ĐƯỜNG (G)

29.970₫

 

CỦ CẢI RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200G

29.980₫

 

CỦ CẢI TRẮNG 500G

14.000₫

 

CỦ CẢI TRẮNG BABY 200G

27.800₫

 

CỦ CẢI TRẮNG HỮU CƠ 500G

44.500₫

 

CỦ CẢI TRẮNG HV (KG)

44.950₫

 

CỦ CẢI VÀNG 200G

44.000₫