Củ Cải

CỦ CẢI ĐỎ

38.250₫

 

CỦ CẢI ĐƯỜNG (G)

29.970₫

 

CỦ CẢI TRẮNG

14.000₫

 

CỦ CẢI TRẮNG BABY

27.800₫

 

CỦ CẢI TRẮNG HV (KG)

44.950₫

 

CỦ CẢI TRẮNG NICO YASAI

29.980₫

 

CỦ CẢI VÀNG

44.000₫