Cheddar Cheese

PHÔ MAI CHEDDAR ARLA (G)

32.760₫

 

PHÔ MAI MY CHEESE CHEDDAR TASTE PRESIDENT 125G

83.500₫

 

PHÔ MAI MILD CHEDDAR ĐỎ SERIOUSLY 200G

156.700₫

 

PHÔ MAI ZELACHI CHEDDAR 100G

41.900₫

 

PHÔ MAI LÁT CHEDDAR HỮU CƠ ORGANIC VALLEY 170G

263.800₫

 

PHÔ MAI CHEDDAR ANCHOR (G)

31.490₫

 

PHÔ MAI CHEDDAR MILD COLORED (G)

97.990₫

 

PHÔ MAI TRẮNG CHEDDAR 50% F.I.D.M 100G

51.000₫

 

PHÔ MAI BÀO SỢI HỮU CƠ MILD CHEDDAR O.V 170G

256.800₫

 

PHÔ MAI CHEDDAR HỮU CƠ DẠNG KHỐI O.VALLEY 226G

267.600₫

 

PHÔ MAI LÁT AMERICAN CHEDDAR F.I.D.M 45% EMBORG 200G

64.500₫

 

PHÔ MAI MOZZARELLA BÀO SỢI (ĐỘ ẨM THẤP) O.V 170G

256.800₫

 

PHÔ MAI CHEDDAR CẮT LÁT CHO MÓN BURGER 200G

79.500₫

 

PHÔ MAI CHEDDAR MÀU CAM GRAND'OR 200G

129.500₫

 

PHÔ MAI CHEDDAR TRẮNG GRAND'OR

129.500₫

 

PHÔ MAI LÁT CHEDDAR ERU 150G

64.200₫