Cheddar Cheese

PHÔ MAI CHEDDAR ANCHOR 200G

61.900₫

 

PHÔ MAI ZELACHI CHEDDAR 100G

49.000₫

 

PHÔ MAI CHEDDAR MÀU CAM GRAND'OR 200G

120.000₫

 

PHÔ MAI CHEDDAR CẮT LÁT DÙNG CHO BURGER PRESIDENT 200G

79.900₫

 

PHÔ MAI LÁT AMERICAN CHEDDAR F.I.D.M 45% EMBORG 200G

65.900₫

 

PHÔ MAI TASTY GRATED CHEDDAR BEGA 250G

152.500₫

 

PHÔ MAI CHEDDAR EMBORG 150G

79.900₫

 

PHÔ MAI CHEDDAR MÀU NHẠT 100G

97.990₫

 

PHÔ MAI STRONG & BITETY VINTAGE CHEDDAR BEGA 250

119.900₫

 

PHÔ MAI TASTY CHEDDAR 250G

114.900₫

 

PHÔ MAI BÀO MILD CHEDDAR KRAFT

199.900₫

 

PHÔ MAI CHEDDAR TRẮNG GRAND'OR

120.000₫

 

PHÔ MAI EXTRA TASTY CHEDDAR BEGA 250G

114.900₫

 

PHÔ MAI CHEDDAR TRẮNG AVONMORE 200G

70.000₫

 

PHÔ MAI MOZZARELLA BÀO SỢI (ĐỘ ẨM THẤP) ORGANIC VALLEY 170G

279.500₫

 

PHÔ MAI KRAFT MEXICAN CHEDDAR PEPPER JACK 226G

172.000₫