Chanh

CHANH (G)

7.800₫

 

CHANH THÁI KAFFIE

42.500₫

 

CHANH VÀNG (G)

45.980₫

 

CHANH XANH KHÔNG HẠT (G)

26.000₫