CÁC LOẠI TRÀ KHÁC

BỤP GIẤM HỮU CƠ BIOPHAP 20G

90.000₫

 

HỖN HỢP 4 LOẠI TRÀ GLORIOUS GREENS HATVALA 80G

252.384₫

 

HỖN HỢP 6 LOẠI TRÀ HATVALA 115G

315.744₫

 

MÃ TIÊN THẢO HỮU CƠ BIOPHAP 10G

80.000₫

 

TRÀ BÁ TƯỚC LADY TRIEU HATVALA 100G

129.504₫

 

TRÀ BẮC MÓC CÂU TÂN CƯƠNG

62.400₫

 

TRÀ CHÙM NGÂY HỮU CƠ LUMLUM 36G

85.440₫

 

TRÀ ĐEN SAIGON BREAKFAST HATVALA 100G

95.904₫

 

TRÀ ĐEN WILD BOAR HATVALA 100G

95.904₫

 

TRÀ HOA CÚC 100G

216.000₫

 

TRÀ HOA ĐẬU BIẾC HỮU CƠ LUMLUM 12G

85.440₫

 

TRÀ HOA HỒNG HỮU CƠ 100G

3.504.000₫

 

TRÀ HOA HỒNG HỮU CƠ LUMLUM 24G

85.440₫

 

TRÀ HƯƠNG THẢO HỮU CƠ BIOPHAP 20G

130.000₫

 

TRÀ MU HỮU CƠ CLEARSPRING 40G

232.320₫

 

TRÀ Ô LONG FLOWERY HATVALA 125G

199.584₫