CÁC LOẠI SỐT

BỘT MAYONNAISE CHAY LAMAYO 250G

259.900₫

 

CÀ CHUA CẮT HẠT LỰU ANNALISA 400G

39.000₫

 

CÀ CHUA HỮU CƠ NGUYÊN QUẢ LỘT VỎ H.TO GOODNESS 400G

179.900₫

 

CÀ CHUA NGUYÊN QUẢ ĐÓNG HỘP ANNALISA 400G

35.887₫

 

CÀ CHUA NGUYÊN TRÁI KHÔNG VỎ HỮU CƠ GLOBAL ORGANICS 400G

69.900₫

 

CÀ CHUA XAY NHUYỄN HONEST TO GOODNESS 210G

136.900₫

 

DẦU HÀU HEINZ 600G

66.190₫

 

GỪNG NGHIỀN HỮU CƠ JENSENS 220G

119.000₫

 

HẠT MÙ TẠT ĐEN

35.000₫

 

HẠT MÙ TẠT VÀNG

69.000₫

 

KEM CỐT DỪA HỮU CƠ GLOBAL ORGANIC 200G

56.900₫

 

KEM NẤU ĂN (15% KEM) EMBORG 200ML

84.500₫

 

KEM NẤU ĂN ELLE & VIRE 1L

199.800₫

 

KEM NẤU ĂN ELLE & VIRE 200ML

76.900₫

 

KEM NẤU ĂN ELLE & VIRE 500ML

139.900₫

 

KEM SỮA TƯƠI DẠNG XỊT ELLE & VIRE 250G

129.500₫