Các Loại Rau Củ Đóng Hộp Khác

BẮP CẢI MUỐI ĐỨC HỮU CƠ CLEARSPRING 360G

260.000₫

 

BẮP CẢI MUỐI HIỆU KUEHNE 810G

84.900₫

 

CƠM BÔNG CẢI ÚC 300G

139.000₫

 

CƠM KHOAI LANG ÚC 300G

146.000₫

 

CỦ CẢI MUỐI HỮU CƠ T.N.F 250G

48.000₫

 

ĐẬU NÀNH LÊN MEN NATTO 45G (3 HỘP)

72.000₫

 

ĐẬU NÀNH LÊN MEN OKAME 135G

97.500₫

 

ĐẬU NÀNH NATTO YUKI (3 HỘP)

74.000₫

 

HỖN HỢP RAU CỦ MUỐI BRANSTON 360G

148.800₫

 

KHOAI LANG HỮU CƠ HẦM EDEN 560G

172.000₫

 

MẬN NGÂM RƯỢU RISTORIS 800G

369.900₫

 

MÍT NON HỮU CƠ HONEST TO GOODNESS 400G

229.000₫

 

ỚT JALAPENOS CAY NỒNG CASA FIESTA 340G

129.800₫

 

ỚT JALAPENOS NGÂM CAREY 380G

115.900₫

 

PATE CHAY ĐẬU HỦ SỐT ỚT ĐỎ HỮU CƠ GRANOVITA 125G

89.000₫

 

PATE CHAY HÀNH TÂY TỰ NHIÊN GRANOVITA 125G

75.000₫