Các Loại Phô Mai Khác

PHÔ MAI PHẾT ARLA 140G

69.500₫

 

PHÔ MAI BRIE PAYSAN BRETON 125G

99.800₫

 

PHÔ MAI XÔNG KHÓI GRAND'OR 200G

120.000₫

 

PHÔ MAI XÉ SỢI PIZZA 4P'S 25G

25.000₫

 

PHÔ MAI PERCORINO/ROMANO GALBANI 100G

96.000₫

 

PHÔ MAI LE GRUYERE FRIBOURG 100G

103.600₫

 

PHÔ MAI PIZZA 4P'S CAMEMBERT

88.000₫

 

PHÔ MAI MIMOLETTE NGUYÊN KHỐI 12 THÁNG 200G

295.580₫

 

PHÔ MAI CAMEMBERT ILE DE FRANCE PETIT

112.000₫

 

PHÔ MAI REBLOCHON DE SAVOIE 100G

110.950₫

 

PHÔ MAI RIVOIRE 1/8 COMTE 4-6 MONTHS 100G

119.000₫

 

PHÔ MAI TỎI VÀ THẢO MỘC BOURSIN 150G

227.000₫

 

PHÔ MAI THUỴ SĨ LE GRUYERE EMMI 100G

119.470₫

 

PHÔ MAI TƯƠI BURRATA OTTIMA 125G

139.000₫

 

PHÔ MAI MINI BRIE ILE DE FRANCE 5 MIẾNG

139.900₫

 

PHÔ MAI RIVOIRE 1/32 COMTE 12 MONTHS 100G

140.000₫