CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC

VIÊN NÉN CÀ PHÊ RISTRETTO NESPRESSO 50G

265.000₫

 

MEN LÀM BÁNH VAHINE 11G

19.400₫

 

VIÊN NÉN CÀ PHÊ ARPEGGIO NESPRESSO 50G

235.000₫

 

CÀ PHÊ HẠT MOKA CẦN ĐẤT 100G

48.000₫

 

VIÊN CÀ PHÊ NÉN NESPRESSO KAZAAR 50G

265.000₫

 

BÚN KHÔ BAMBOO TREE 400G

35.000₫

 

BÁNH PHỞ BAMBOO TREE 400G

35.000₫

 

BÚN GẠO LỨT JIMMY 250G

33.700₫

 

VIÊN NÉN CÀ PHÊ COSI NESPRESSO 50G

235.000₫

 

CÀ PHÊ HẠT ARABICA TẨM BƠ 100G

43.200₫

 

VIÊN CÀ PHÊ NÉN NESPRESSO ROMA CAPSULE 50G

235.000₫

 

VIÊN NÉN CÀ PHÊ LIVANTO NESPRESSO 50G

235.000₫

 

BÚN GẠO JIMMY 250G

22.900₫

 

VIÊN NÉN CÀ PHÊ VOLLUTO NESPRESSO 50G

235.000₫

 

VIÊN NÉN CÀ PHÊ CAPRICCIO NESPRESSO 50G

235.000₫

 

BÁNH HỎI BAMBOO TREE 340G

33.500₫