Các Loại Đậu - Hạt

BẮP NON 150G

19.425₫

 

ĐẬU BẮP RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200G

37.900₫

 

ĐẬU BẮP VH 200G

22.980₫

 

ĐẬU CÔ VE HỮU CƠ 500G

69.950₫

 

ĐẬU COVE 500G

34.950₫

 

ĐẬU ĐŨA VH 300G

22.950₫

 

ĐẬU HÀ LAN 100G

74.950₫

 

ĐẬU HÀ LAN NGUYÊN TRÁI 150G

61.935₫

 

ĐẬU HÀ LAN NON 150G

58.485₫

 

ĐẬU MẮT NGỌC 500G

117.950₫

 

ĐẬU NÀNH NHẬT NICO YASAI

45.500₫

 

ĐẬU NGỌC BÍCH 500G

225.900₫

 

ĐẬU QUE GIỐNG NHẬT 500G

69.750₫

 

ĐẬU QUE GIỐNG PHÁP 200G

21.180₫

 

ĐẬU QUE RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200G

36.600₫

 

ĐẬU TRẮNG 300G

70.770₫