Các Loại Đậu - Hạt

ĐẬU QUE GIỐNG PHÁP 200G

19.900₫

 

BẮP NON 150G

14.985₫

 

ĐẬU HÀ LAN 100G

64.990₫

 

ĐẬU BẮP RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200G

37.900₫

 

ĐẬU BẮP VH 200G

22.980₫

 

ĐẬU QUE RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200G

34.580₫

 

ĐẬU NÀNH NHẬT NICO YASAI

45.500₫

 

ĐẬU HÀ LAN NON 150G

58.485₫

 

ĐẬU COVE 500G

34.950₫

 

ĐẬU TRẮNG 300G

64.770₫

 

ĐẬU ĐỎ TƯƠI 200G

43.180₫

 

ĐẬU BẮP ĐỎ HỮU CƠ 250G

34.625₫

 

ĐẬU CÔ VE HỮU CƠ 500G

78.450₫

 

ĐẬU CÚT TƯƠI 100G

21.590₫

 

ĐẬU HÀ LAN NGUYÊN TRÁI ONLY NATURAL 150G

49.500₫

 

ĐẬU QUE GIỐNG PHÁP ONLY NATURAL 150G

19.500₫