Các Loại Đậu - Hạt

BẮP NON 150G

15.750₫

 

ĐẬU BẮP RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200G

37.900₫

 

ĐẬU BẮP VH 200G

18.800₫

 

ĐẬU CÔ VE HỮU CƠ 500G

62.250₫

 

ĐẬU COVE 500G

31.000₫

 

ĐẬU ĐŨA VH 300G

21.600₫

 

ĐẬU HÀ LAN 100G

59.900₫

 

ĐẬU HÀ LAN NGUYÊN TRÁI 150G

58.500₫

 

ĐẬU HÀ LAN NON 150G

50.925₫

 

ĐẬU NÀNH NHẬT NICO YASAI

45.500₫

 

ĐẬU QUE GIỐNG NHẬT 500G

57.500₫

 

ĐẬU QUE GIỐNG PHÁP 200G

17.560₫

 

ĐẬU QUE RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200G

36.600₫

 

ĐẬU TRẮNG 300G

66.000₫