Các Loại Đậu - Hạt

BẮP NON

14.775₫

 

ĐẬU BẮP NICO (G)

37.900₫

 

ĐẬU BẮP VH

18.748₫

 

ĐẬU CÔ VE

17.560₫

 

ĐẬU COVE ĐÀ LẠT

31.000₫

 

ĐẬU ĐŨA

21.600₫

 

ĐẬU HÀ LAN

42.000₫

 

ĐẬU NÀNH NHẬT NICO YASAI

45.500₫

 

ĐẬU NÀNH TƯƠI

50.925₫

 

ĐẬU QUE NICO

36.610₫

 

ĐẬU TRẮNG (G)

66.000₫