Các Loại Đậu - Hạt

BẮP NON

14.775₫

 

ĐẬU BẮP NICO (G)

37.900₫

 

ĐẬU BẮP VH

18.748₫

 

ĐẬU CÔ VE

17.560₫

 

ĐẬU COVE ĐÀ LẠT

24.500₫

 

ĐẬU ĐŨA

26.970₫

 

ĐẬU ĐŨA (G)

61.434₫

 

ĐẬU HÀ LAN

46.450₫

 

ĐẬU NÀNH NHẬT NICO YASAI

42.500₫

 

ĐẬU NÀNH TƯƠI

50.925₫

 

ĐẬU QUE NICO

36.610₫