Các Loại Đậu - Hạt

8% OFF
BẮP NON

14.697₫

15.975₫

 

8% OFF
ĐẬU BẮP

17.248₫

18.748₫

 

8% OFF
ĐẬU BẮP NICO (G)

35.013₫

38.058₫

 

8% OFF
ĐẬU CÔ VE

17.789₫

19.336₫

 

8% OFF
ĐẬU ĐŨA

23.813₫

25.884₫

 

8% OFF
ĐẬU ĐŨA (G)

56.519₫

61.434₫

 

8% OFF
ĐẬU HÀ LAN

41.738₫

45.367₫

 

8% OFF
ĐẬU NÀNH NHẬT NICO YASAI

36.307₫

39.464₫

 

8% OFF
ĐẬU QUE NICO

33.681₫

36.610₫