Các Loại Đậu - Hạt

BẮP NON

14.775₫

 

ĐẬU BẮP NICO (G)

36.180₫

 

ĐẬU BẮP VH

18.748₫

 

ĐẬU CÔ VE

17.560₫

 

ĐẬU ĐŨA

25.884₫

 

ĐẬU ĐŨA (G)

61.434₫

 

ĐẬU HÀ LAN

49.980₫

 

ĐẬU NÀNH NHẬT NICO YASAI

40.600₫

 

ĐẬU QUE NICO

36.610₫