Các Loại Bột khác

BỘT BÁNH CUỐN T.K 400G

21.500₫

 

BỘT BÁNH XÈO NISSHIN 500G

159.900₫

 

BỘT BÁNH XÈO THƯỢNG HẠNG T.K 400G

19.000₫

 

BỘT BÍ ĐỎ DALAHOUSE 150G

225.500₫

 

BỘT CẢI XOĂN - KALE DALAHOUSE 150G

338.900₫

 

BỘT CẦN TÂY DALAHOUSE 150G

302.500₫

 

BỘT CỎ LÚA MÌ DALAHOUSE 150G

302.500₫

 

BỘT CỦ DỀN DALAHOUSE 150G

225.900₫

 

BỘT ĐẬU GÀ NGUYÊN CÁM HỮU CƠ SOTTOLESTELLE 500G

177.000₫

 

BỘT GẠO LỨT ĐEN HỮU CƠ PARLIAMENT 500G

128.000₫

 

BỘT GẠO NẾP HỮU CƠ PARLIAMENT 500G

128.000₫

 

BỘT GẠO NẾP KAWAMITSU 200G

155.900₫

 

BỘT GẠO NGUYÊN CÁM HỮU CƠ PROBIOS 375G

129.500₫

 

BỘT GẠO TẺ JASMINE HỮU CƠ PARLIAMENT 500G

123.000₫

 

BỘT HẠNH NHÂN ĐÃ LỘT VỎ BOB'S RED MILL 453G

439.500₫

 

BỘT HẠNH NHÂN LOTUS 125G

205.000₫