Các Loại Bột khác

BỘT BÁNH CUỐN T.K 400G

21.500₫

 

BỘT BÁNH XÈO NISSHIN 500G

159.900₫

 

BỘT BÁNH XÈO THƯỢNG HẠNG T.K 400G

19.000₫

 

BỘT ĐẬU GÀ NGUYÊN CÁM HỮU CƠ SOTTOLESTELLE 500G

177.000₫

 

BỘT GẠO HỮU CƠ KHÔNG GLUTEN ARROWHEAD MILL 680G

164.900₫

 

BỘT GẠO LỨT ĐEN HỮU CƠ PARLIAMENT 500G

128.000₫

 

BỘT GẠO NẾP HỮU CƠ PARLIAMENT 500G

128.000₫

 

BỘT GẠO NẾP KAWAMITSU 200G

82.400₫

 

BỘT GẠO NGUYÊN CÁM HỮU CƠ PROBIOS 375G

129.500₫

 

BỘT GẠO T.K 400G

18.500₫

 

BỘT GẠO TẺ JASMINE HỮU CƠ PARLIAMENT 500G

123.000₫

 

BỘT GẠO TRẮNG HỮU CƠ NT 500G

30.000₫

 

BỘT HẠNH NHÂN LOTUS 125G

205.000₫

 

BỘT HẠT BÍ NGÔ HỮU CƠ LOTUS 250G

385.500₫

 

BỘT HẠT LANH NGUYÊN CÁM HỮU CƠ SOTTO 500G

236.000₫

 

BỘT KÊ HỮU CƠ PARLIAMENT 500G

99.500₫