Các Loại Bánh

BÁNH BÔNG LAN KIỂU PHÁP MINI MADELEINES ST MICHEL 175G

75.900₫

 

BÁNH BÔNG LAN KIỂU PHÁP VỚI VỤN SOCOLA ST MICHEL 175G

75.900₫

 

BÁNH BÔNG LAN SỮA COATHALEM 500G

149.800₫

 

BÁNH BÔNG LAN TRUYỀN THỐNG PHÁP MINI MADELEINES ST MICHEL 85G

39.500₫

 

BÁNH CÁ PEPERRIDGE FARM VỊ PHÔ MAI

76.824₫

 

BÁNH CÁ PEPERRIDGE FARM VỊ TRUYỀN THỐNG 187G

76.824₫

 

BÁNH CHAMPAGNE BARILLA MB PAVESINI

116.012₫

 

BÁNH CHOCOLATE VỊ MATCHA

118.700₫

 

BÁNH CHUỐI PHỒNG ĐẬU PHỘNG TƯ BÔNG 140G

35.750₫

 

BÁNH CHUỐI PHỒNG HẠT ĐIỀU TƯ BÔNG 140G

40.100₫

 

BÁNH COOKIE CHESAPEAKE PEPERRIDGE FARM

93.605₫

 

BÁNH COOKIE DOUBLE CHOCOLATE MILANO

91.762₫

 

BÁNH COOKIES SOCOLA ĂN KIÊNG GULLON 125G

72.500₫

 

BÁNH COOKIES TÁO & CARAMEL LA MERE POULARD

87.600₫

 

BÁNH CRACKER HẠT POPPY OB FINEST 100G

113.000₫

 

BÁNH CRACKER MÈ ĐEN OB FINEST 100G

110.000₫