Cà Tím

CÀ PHÁO 500G

14.750₫

 

CÀ TÍM

13.831₫

 

CÀ TÍM 300G

23.970₫

 

CÀ TÍM BI 250G

43.725₫

 

CÀ TÍM NHẬT

18.294₫

 

CÀ TÍM TRÒN K.B 300G

22.170₫