Cà Tím

CÀ TÍM

13.831₫

 

CÀ TÍM 300G

20.850₫

 

CÀ TÍM BI 250G

39.225₫

 

CÀ TÍM NHẬT

18.294₫

 

CÀ TÍM TRÒN K.B 300G

19.770₫