Cá Thu Đóng Hộp

CÁ THU NAUY SỐT CÀ 170G

140.000₫

 

CÁ THU NGÂM TINH DẦU CHANH VÀ TIÊU XAY AMANDA 190G

123.700₫

 

CÁ THU SỐT CÀ CHUA 190G

123.700₫

 

CÁ THU SỐT CÀ CỔ ĐIỂN AMANDA

123.700₫