Cá Phi Lê

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

215.900₫

 

FILLET CÁ TUYẾT ĐÔNG LẠNH 300G

169.350₫

 

PHI LÊ CÁ NGỪ TƯƠI 300G

197.970₫

 

CÁ TROUT XÔNG KHÓI 200G

339.500₫

 

PHI LÊ CÁ CHẼM KHÔNG DA 200G

153.000₫

 

PHI LÊ CÁ HỒI NA UY TƯƠI 300G

221.970₫