Cá Phi Lê

PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

224.700₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.000₫

 

FILLET CÁ CHẼM

153.000₫

 

PHI LÊ CÁ TUYẾT (G)

112.900₫

 

CÁ DÌA 300G

90.000₫

 

CÁ MÚ PHẦN GIỮA 300G

189.000₫

 

CÁ THU PHẦN GIỮA 300G

166.500₫

 

CÁ BỚP FILLET 300G

130.500₫

 

FILLET CÁ MÓ KHÔNG DA

138.700₫

 

CÁ BỚP CẮT KHÚC THAIMEX (ĐÔNG LẠNH)

186.000₫

 

PHI LÊ CÁ MÚ CÒN DA

169.800₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI THÁI LÁT 100G

169.400₫