Cá Phi Lê

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

215.900₫

 

PHI LÊ CÁ HỒI NA UY TƯƠI 300G

221.970₫

 

PHI LÊ CÁ CHẼM KHÔNG DA 200G

153.000₫

 

FILLET CÁ TUYẾT ĐÔNG LẠNH 300G

169.350₫

 

CÁ TROUT XÔNG KHÓI 200G

339.500₫

 

PHI LÊ CÁ NGỪ TƯƠI 300G

197.970₫

 

FILLET CÁ NỤC THUÔN V.P.S 500G

258.399₫

 

FILLET CÁ HỒNG CÒN DA VPS SIZE 0.8-1.2 KG 800G

526.960₫

 

CÁ DÌA 300G

90.000₫

 

CÁ MÚ PHẦN GIỮA 300G

189.000₫

 

CÁ THU PHẦN GIỮA 300G

166.500₫

 

CÁ BỚP FILLET 300G

130.500₫

 

FILLET CÁ MÓ KHÔNG DA

138.700₫

 

CÁ BỚP CẮT KHÚC THAIMEX (ĐÔNG LẠNH)

186.000₫

 

PHI LÊ CÁ MÚ CÒN DA

169.800₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI THÁI LÁT 100G

169.400₫