Cá Ngừ Đóng Hộp

CÁ NGỪ BÒ NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

54.900₫

 

CÁ NGỪ CENTURY NGÂM DẦU THỰC VẬT 184G

39.500₫

 

CÁ NGỪ CENTURY NGÂM NƯỚC MUỐI 170G

35.000₫

 

CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

53.500₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HẠ LONG 175G

51.500₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HAGOROMO 70G

75.900₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG CALVO 160G

95.800₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG CALVO 80G

47.800₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU INABA 70G

59.500₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU OLIU LATERIO 120G

220.000₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 120G

79.800₫

 

CÁ NGỪ OTTOGI

63.800₫

 

CÁ NGỪ SỐT CÀ (CÓ HÀNH VÀ ĐẬU) MONDE PREMIUM 185G

50.000₫

 

CÁ NGỪ SỐT CAY RAMIREZ 120G

86.300₫

 

CÁ NGỪ SỐT MAYONAISE MONDE PREMIUM 185G

53.500₫

 

CÁ NGỪ VẰN NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

53.500₫