Cà Chua

CÀ CHUA CHERRY 500G

59.450₫

 

CÀ CHUA ĐỎ 500G

29.750₫

 

CÀ CHUA BI MÀU CHOCOLATE 350G

38.465₫

 

CÀ CHUA BEEF 1KG

99.500₫

 

CÀ CHUA VÀNG 350G

40.075₫

 

CÀ CHUA CHÙM POSEBERRY 500G

66.750₫

 

CÀ CHUA COCKTAIL 350G

41.965₫

 

CÀ CHUA CHERRY VÀNG HF 250G

41.900₫

 

CÀ CHUA HỮU CƠ 500G

62.950₫

 

CÀ CHUA BEEF ORLAR 200G

20.700₫

 

CÀ CHUA CHERRY CHOCOLATE HF 250G

41.900₫

 

CÀ CHUA HEIRLOOM ONLY NATURAL 350G

49.900₫

 

CÀ CHUA CHERRY CAM SỮA H.F 250G

50.900₫

 

CÀ CHUA TIM BÒ ORLAR

26.850₫

 

CÀ CHUA CHERRY HỖN HỢP

55.770₫

 

CÀ CHUA HEIRLOOM 200G

20.700₫