Cà Chua

CÀ CHUA ĐỎ 500G

41.950₫

 

CÀ CHUA HEIRLOOM ONLY NATURAL 350G

52.500₫

 

CÀ CHUA CHERRY CHOCOLATE HF 250G

43.900₫

 

CÀ CHUA CHERRY 500G

62.950₫

 

CÀ CHUA BEEF 1KG

114.900₫

 

CÀ CHUA CHERRY CAM SỮA H.F 250G

53.500₫

 

CÀ CHUA TOMATILLO ONLY NATURAL 200G

72.900₫

 

CÀ CHUA CHERRY VÀNG HF 250G

43.900₫

 

CÀ CHUA CHÙM POSEBERRY 500G

74.750₫

 

CÀ CHUA HỮU CƠ 500G

62.950₫

 

CÀ CHUA HEIRLOOM 200G

20.700₫

 

CÀ CHUA CHERRY HỖN HỢP

53.970₫

 

CÀ CHUA TIM BÒ ORLAR

32.970₫

 

CÀ CHUA VÀNG 350G

44.065₫

 

CÀ CHUA BI MÀU CHOCOLATE 350G

40.425₫

 

CÀ CHUA BEEF ORLAR 200G

20.980₫