Bún, Miến, Phở Khô

BÁNH HỎI BAMBOO TREE 340G

33.500₫

 

BÁNH PHỞ BAMBOO TREE 400G

33.500₫

 

BÁNH PHỒNG TÔM CÓ TIÊU 100G

85.800₫

 

BÁNH PHỒNG TÔM KHÔNG TIÊU 100G

85.800₫

 

BÚN GẠO CJ 300G

85.600₫

 

BÚN GẠO JIMMY 250G

22.900₫

 

BÚN GẠO LỨT JIMMY 250G

33.700₫

 

BÚN TƯƠI BAMBOO TREE 400G

35.000₫

 

HỦ TIẾU HỮU CƠ 250G

63.900₫

 

HỦ TIẾU KHÔ BAMBOO TREE 400G

35.000₫

 

MÌ GẠO LỨT HỮU CƠ SỢI DẸT FETTUCCINE FAMILY TREE 250G

67.700₫

 

MIẾN ĐẬU XANH NHẬT EDENFOODS 70G

164.500₫

 

MIẾN KHÔ OTTOGI 300G

87.500₫

 

MIẾN KHÔ OTTOGI 500G

132.800₫

 

MIẾN SONG THẰN

176.500₫

 

PHỞ HỮU CƠ 250G

55.700₫