Bún, Miến, Phở Khô

BÁNH HỎI BAMBOO TREE 340G

33.500₫

 

BÁNH PHỞ BAMBOO TREE 400G

35.000₫

 

BÁNH PHỒNG TÔM CÓ TIÊU 100G

100.000₫

 

BÁNH PHỒNG TÔM KHÔNG TIÊU 100G

100.000₫

 

BÚN GẠO ĐỎ HỮU CƠ HUẾ VIỆT 300G

29.900₫

 

BÚN GẠO JIMMY 250G

22.900₫

 

BÚN GẠO LỨT HỮU CƠ HUẾ VIỆT 300G

29.900₫

 

BÚN GẠO LỨT JIMMY 250G

33.700₫

 

BÚN KHÔ BAMBOO TREE 400G

35.000₫

 

HỦ TIẾU HỮU CƠ 250G

59.000₫

 

HỦ TIẾU KHÔ BAMBOO TREE 400G

35.000₫

 

MÌ GẠO LỨT HỮU CƠ SỢI DẸT FETTUCCINE FAMILY TREE 250G

67.700₫

 

MÌ RAMEN ĂN LIỀN KUMAMOTO MOKKOS DRY 123G

47.000₫

 

MÌ RAMEN ĂN LIỀN KUMAMOTO SPICY DRY 123G

47.000₫

 

MIẾN ĐẬU XANH NHẬT EDENFOODS 70G

164.500₫

 

MIẾN KHÔ OTTOGI 300G

87.500₫