Bún, Miến, Phở Khô

BÁNH HỎI BAMBOO TREE 340G

33.500₫

 

BÁNH PHỞ BAMBOO TREE 400G

35.000₫

 

BÁNH PHỒNG TÔM CÓ TIÊU 100G

100.000₫

 

BÁNH PHỒNG TÔM KHÔNG TIÊU 100G

100.000₫

 

BÚN GẠO ĐỎ HỮU CƠ HUẾ VIỆT 300G

29.900₫

 

BÚN GẠO JIMMY 250G

22.900₫

 

BÚN GẠO LỨT HỮU CƠ HUẾ VIỆT 300G

29.900₫

 

BÚN GẠO LỨT JIMMY 250G

33.700₫

 

BÚN KHÔ BAMBOO TREE 400G

35.000₫

 

HỦ TIẾU HỮU CƠ 250G

59.000₫

 

HỦ TIẾU KHÔ BAMBOO TREE 400G

35.000₫

 

MÌ RAMEN ĂN LIỀN KUMAMOTO MOKKOS DRY 123G

52.900₫

 

MÌ RAMEN ĂN LIỀN KUMAMOTO SPICY DRY 123G

52.900₫

 

MIẾN KHOAI LANG CJ 300G

85.600₫

 

MIẾN MORII HARUSAME 90G

69.500₫

 

MIẾN NƯA KONJAC VERMICELLI 240G

39.500₫