Bột Nêm

8% OFF
BỘT NÊM GIA VỊ BÒ 7 VIÊN MASSEL

21.988₫

23.900₫

 

8% OFF
BỘT NÊM GIA VỊ GÀ 7 VIÊN MASSEL 35GL

21.988₫

23.900₫

 

8% OFF
BỘT NÊM GIA VỊ RAU CỦ 7 VIÊN MASSEL 35G

21.988₫

23.900₫

 

8% OFF
BỘT NÊM RAU CỦ BIOGARTEN 380G

202.400₫

220.000₫

 

8% OFF
BỘT NÊM RAU CỦ HỮU CƠ KHÔNG LÊN MEN GRANOVITA 140G

149.040₫

162.000₫

 

8% OFF
GÓI NÊM UMAMI NHẬT VỊ GỪNG HỮU CƠ CLEARSPRING

379.040₫

412.000₫

 

8% OFF
HẠT NÊM NGHÊU SÒ DASIDA

84.364₫

91.700₫

 

8% OFF
HẠT NÊM TINH CHẤT NẤM BÀO NGƯ DONA 90G

11.264₫

12.244₫

 

8% OFF
HẠT NÊM TINH CHẤT NẤM LINH CHI DONA 90G

12.194₫

13.254₫

 

8% OFF
VIÊN NÉN BỘT NÊM RAU CỦ HỮU CƠ GRANOVITA 66G

51.980₫

56.500₫