Bột Nêm

BỘT NÊM GIA VỊ BÒ 7 VIÊN MASSEL

22.900₫

 

BỘT NÊM GIA VỊ GÀ 7 VIÊN MASSEL 35GL

22.900₫

 

BỘT NÊM GIA VỊ RAU CỦ 7 VIÊN MASSEL 35G

22.900₫

 

BỘT NÊM HỮU CƠ KHÔNG MEN NATURATA 200G

165.000₫

 

BỘT NÊM NGƯU BÁNG 200G

50.000₫

 

BỘT NÊM RAU CỦ BIOGARTEN 380G

220.000₫

 

BỘT NÊM RAU CỦ HỮU CƠ KHÔNG LÊN MEN GRANOVITA 140G

162.000₫

 

BỘT NÊM RAU CỦ HỮU CƠ SOTTO 100G

97.900₫

 

BỘT NÊM RAU CỦ SUPER NUTRI KODOMO 125G

75.600₫

 

BỘT NÊM TỪ RAU CỦ DƯỠNG SINH KODOMO 125G

52.600₫

 

BỘT SỐT RAU CỦ QUẢ HỖN HỢP ORGRAN 200G

108.500₫

 

GÓI NÊM UMAMI NHẬT VỊ GỪNG HỮU CƠ CLEARSPRING

289.000₫

 

HẠT NÊM HỮU CƠ VỊ BÒ BOUILLON 80G

134.800₫

 

HẠT NÊM HỮU CƠ VỊ GÀ BOUILLON 80G

134.800₫

 

HẠT NÊM HỮU CƠ VỊ RAU CỦ BOUILLON 72G

129.800₫

 

HẠT NÊM NGHÊU SÒ DASIDA

91.700₫