Bột Nêm

BỘT NÊM GIA VỊ BÒ 7 VIÊN MASSEL

23.900₫

 

BỘT NÊM GIA VỊ GÀ 7 VIÊN MASSEL 35GL

23.900₫

 

BỘT NÊM GIA VỊ RAU CỦ 7 VIÊN MASSEL 35G

23.900₫

 

BỘT NÊM RAU CỦ BIOGARTEN 380G

220.000₫

 

BỘT NÊM RAU CỦ HỮU CƠ KHÔNG LÊN MEN GRANOVITA 140G

162.000₫

 

GÓI NÊM UMAMI NHẬT VỊ GỪNG HỮU CƠ CLEARSPRING

412.000₫

 

HẠT NÊM NGHÊU SÒ DASIDA

91.700₫

 

HẠT NÊM TINH CHẤT NẤM BÀO NGƯ DONA 90G

12.500₫

 

HẠT NÊM TINH CHẤT NẤM LINH CHI DONA 90G

13.500₫

 

VIÊN NÉN BỘT NÊM RAU CỦ HỮU CƠ GRANOVITA 66G

56.500₫