Bột Mì

BỘT LÀM BÁNH MÌ PRIMA 1KG

85.900₫

 

BỘT LÀM BÁNH NGỌT PRIMA 1KG

97.400₫

 

BỘT MÌ CAO CẤP PRIMA 1KG

77.300₫

 

BỘT MÌ LÀM BÁNH LÚA MẠCH ĐEN HỮU CƠ LOTUS 1KG

255.000₫

 

BỘT MÌ LÀM BÁNH NGUYÊN CÁM LÚA MẠCH ĐEN HỮU CƠ LOTUS 1KG

225.000₫

 

BỘT MÌ LOẠI 1 LATUA FARINA 1KG

123.600₫

 

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM HỮU CƠ MARKAL 1KG

110.000₫

 

BỘT MÌ THÔ HỮU CƠ PURE HARVEST 1KG

188.900₫

 

BỘT MÌ TRẮNG HỮU CƠ ĐA DỤNG T55 MARKAL 1KG

110.000₫

 

BỘT MÌ TRỘN SẴN VỚI BỘT NỞ PRIMA 1KG

84.900₫

 

BỘT MỲ ĐA DỤNG CJ 1KG

36.900₫