Bột Mì

BỘT MÌ ĐA DỤNG HỮU CƠ BOB'S RED MILL 1.36KG

264.900₫

 

BỘT MÌ SEMOLINA BOB'S RED MILL 680G

169.900₫

 

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM ( NON-GMO) BOB'S RED MILL 1.36KG

175.900₫

 

BỘT LÀM BÁNH KIỀU MẠCH HỮU CƠ LOTUS 500G

225.000₫

 

BỘT MÌ LÀM BÁNH LÚA MẠCH ĐEN HỮU CƠ LOTUS 1KG

269.900₫

 

BỘT MÌ SPELT NGUYÊN CÁM HỮU CƠ BOB'S RED MILL 567G

175.900₫

 

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM HỮU CƠ PROBIOS 1KG

124.500₫

 

BỘT MÌ ĐEN NGUYÊN CÁM HỮU CƠ BOB'S RED MILL 567G

157.500₫

 

BỘT MÌ SPELT NGUYÊN CÁM HỮU CƠ SOTTOLESTELLE 500G

135.000₫

 

BỘT MÌ LÀM BÁNH NGUYÊN CÁM LÚA MẠCH ĐEN HỮU CƠ LOTUS 1KG

237.900₫

 

BỘT MÌ HỮU CƠ 405 BAUCKHOF 1KG

145.900₫

 

BỘT LÀM BÁNH NGỌT FARINA DI GRANO TENERO TIPO 00 MOLINO 1KG

44.900₫

 

BỘT MÌ ĐA DỤNG HỮU CƠ LOẠI 1050 BAUCKHOF 1KG

145.900₫

 

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM ESSENTIALS 1KG

115.900₫

 

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM HỮU CƠ MARKAL 1KG

119.000₫

 

BỘT NGŨ CỐC HỮU CƠ PARLIAMENT 500G

99.500₫