Bột Mì

BỘT MÌ TRỘN SẴN VỚI BỘT NỞ PRIMA 1KG

95.000₫

 

BỘT LÀM BÁNH NGỌT PRIMA 1KG

97.400₫

 

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM ( NON-GMO) BOB'S RED MILL 1.36KG

199.500₫

 

BỘT MÌ CAO CẤP PRIMA 1KG

85.000₫

 

BỘT LÀM BÁNH MÌ PRIMA 1KG

90.000₫

 

BỘT MÌ ĐA DỤNG HỮU CƠ BOB'S RED MILL 1.36KG

264.900₫

 

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM HỮU CƠ MARKAL 1KG

119.000₫

 

BỘT MÌ TRỘN SẴN ESSENTIALS 1KG

99.900₫

 

BỘT MÌ TRẮNG HỮU CƠ ĐA DỤNG T55 MARKAL 1KG

119.000₫

 

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM ESSENTIALS 1KG

115.900₫

 

BỘT MÌ LÀM BÁNH NGUYÊN CÁM LÚA MẠCH ĐEN HỮU CƠ LOTUS 1KG

225.000₫

 

BỘT MÌ SPELT NGUYÊN CÁM HỮU CƠ BOB'S RED MILL 567G

189.900₫

 

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM HỮU CƠ PROBIOS 1KG

124.500₫

 

BỘT MÌ SEMOLINA BOB'S RED MILL 680G

169.900₫

 

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM HỮU CƠ BOB'S RED MILL 1.36KG

264.900₫

 

BỘT MÌ LÀM BÁNH LÚA MẠCH ĐEN HỮU CƠ LOTUS 1KG

255.000₫