Bông Cải

BÔNG CẢI XANH MINI 250G

44.625₫

 

BÔNG CẢI XANH 500G

62.950₫

 

BÔNG CẢI XANH AF 500G

183.750₫

 

BÔNG CẢI TRẮNG 500G

46.950₫

 

BÔNG CẢI TRẮNG AF 500G

157.450₫

 

BÔNG CẢI SAN HÔ 500G

197.950₫

 

BÔNG CẢI TÍM A.F

139.250₫