Bông Cải

BÔNG CẢI XANH MINI 250G

44.125₫

 

BÔNG CẢI XANH 500G

60.450₫

 

BÔNG CẢI XANH AF 500G

142.950₫

 

BÔNG CẢI TRẮNG 500G

69.750₫

 

BÔNG CẢI TRẮNG AF 500G

149.750₫

 

BÔNG CẢI SAN HÔ 500G

169.750₫

 

BÔNG CẢI XANH MINI A.F 250G

123.750₫

 

BÔNG CẢI XANH HỮU CƠ 500G

127.450₫

 

BÔNG CẢI TÍM A.F

139.250₫

 

BÔNG CẢI CAM A.F

139.250₫

 

BÔNG CẢI XANH VIFARM

47.750₫

 

BÔNG CẢI TRẮNG VF

50.708₫

 

BÔNG CẢI TRẮNG

54.500₫

 

BÔNG CẢI XANH

13.800₫