Berries & Cherries

DÂU TÂY GIỐNG NEW ZEALAND HF 150G

75.000₫

 

DÂU TÂY GIỐNG NHẬT FAMILY 250G

129.900₫

 

DÂU TÂY KIRAKU 250G (LOẠI A)

184.982₫

 

QUẢ MÂM XÔI ĐEN TƯƠI B.F 170G

91.000₫

 

DÂU TÂY HÀN QUỐC

329.900₫

 

DÂU KIRAKU 250G (LOẠI B)

155.725₫

 

DÂU TÂY

196.556₫

 

VIỆT QUẤT

149.900₫

 

CHERRY 300G

269.700₫

 

QUẢ MÂM XÔI 170G

91.000₫