Berries & Cherries

VIỆT QUẤT

98.900₫

 

DÂU TÂY GIỐNG NHẬT FAMILY 250G

129.900₫

 

QUẢ MÂM XÔI ĐEN TƯƠI B.F 170G

95.900₫

 

DÂU TÂY GIỐNG NHẬT MINORI 270G

199.500₫

 

CHERRY 300G

208.770₫

 

PHÚC BỒN TỬ ĐỎ 170G

94.500₫

 

DÂU TÂY HÀN QUỐC HỘP 330G

299.900₫

 

DÂU TÂY NAGARE-HOSHI HOKKAIDO 210G

148.900₫

 

CHERRY CHILE 200G

119.900₫

 

DÂU TÂY HÀN QUỐC

339.500₫

 

DÂU KIRAKU 330G (LOẠI B)

195.000₫

 

DÂU TÂY KIRAKU 300G (LOẠI A)

219.000₫