Berries & Cherries

DÂU TÂY NAGARE-HOSHI HOKKAIDO 210G

129.900₫

 

DÂU TÂY GIỐNG NHẬT MINORI 270G

189.900₫

 

DÂU TÂY HÀN QUỐC HỘP 330G

285.000₫

 

DÂU TÂY GIỐNG NEW ZEALAND HF 150G

75.000₫

 

DÂU TÂY GIỐNG NHẬT FAMILY 250G

129.900₫

 

DÂU TÂY KIRAKU 300G (LOẠI A)

219.000₫

 

QUẢ MÂM XÔI ĐEN TƯƠI B.F 170G

91.000₫

 

DÂU TÂY HÀN QUỐC

379.000₫

 

DÂU KIRAKU 330G (LOẠI B)

195.000₫

 

DÂU TÂY

196.555₫

 

VIỆT QUẤT

118.900₫

 

CHERRY 300G

206.970₫

 

QUẢ MÂM XÔI 170G

91.000₫