Bắp Cải

CẢI THẢO H.V

54.000₫

 

BẮP CẢI MẦM

122.250₫

 

CẢI THẢO HỮU CƠ 500G

64.500₫

 

BẮP CẢI TÍM HỮU CƠ 500G

64.500₫

 

BÚP BẮP CẢI TÍM A.F 250G

95.000₫

 

RAU CHICORY ĐỎ A.F

142.125₫

 

BÚP BẮP CẢI XANH A.F 250G

89.000₫

 

BÚP BẮP CẢI XANH ÚC 250G

67.900₫

 

BÚP BẮP CẢI TÍM ÚC 400G

92.000₫

 

BẮP CẢI XOĂN ÚC

240.000₫

 

CẢI THẢO NICO YASAI

82.950₫

 

BẮP CẢI TRẮNG TRF

17.500₫

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

26.000₫

 

BẮP CẢI TÍM

39.000₫

 

XÀ LÁCH ĐỎ RADICHIO

47.500₫

 

CẢI THẢO

9.750₫