Bắp Cải

RAU CHICORY ĐỎ A.F

142.125₫

 

BÚP BẮP CẢI XANH A.F 250G

69.500₫

 

BÚP BẮP CẢI XANH ÚC 250G

67.900₫

 

BÚP BẮP CẢI TÍM ÚC 400G

70.000₫

 

BẮP CẢI XOĂN ÚC

146.500₫

 

CẢI THẢO NICO YASAI

82.950₫

 

BẮP CẢI TRẮNG TRF

24.500₫

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

14.970₫

 

BẮP CẢI TÍM

47.500₫

 

XÀ LÁCH ĐỎ RADICCHIO

47.500₫

 

CẢI THẢO

9.975₫

 

BẮP CẢI TRÒN NICO

45.870₫