Bắp Cải

BẮP CẢI HÌNH TRÁI TIM 500G

30.450₫

 

15% OFF
CẢI THẢO 250G

10.519₫

12.375₫

 

BẮP CẢI TRẮNG 500G

22.450₫

 

BÚP BẮP CẢI XANH A.F 250G

99.500₫

 

BẮP CẢI TÍM 500G

45.250₫

 

XÀ LÁCH ĐỎ RADICCHIO 250G

44.975₫

 

CẢI THẢO RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 500g

82.950₫

 

BẮP CẢI RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 300G

45.870₫

 

RAU CHICORY TRẮNG A.F 300G

98.700₫

 

BẮP CẢI MẦM 250G

129.225₫

 

CẢI THẢO TÍM A.F 500G

114.750₫

 

RAU CHICORY ĐỎ A.F 250g

99.875₫

 

BẮP CẢI XOĂN AF 1KG

299.500₫

 

BẮP CẢI ĐỎ ÚC 250G

94.875₫

 

CẢI THẢO HỮU CƠ 500G

68.950₫

 

CẢI THẢO H.V 500G

54.000₫