Bắp Cải

BẮP CẢI HÌNH TRÁI TIM 500G

32.450₫

 

CẢI THẢO 250G

11.125₫

 

BẮP CẢI TRẮNG 500G

17.450₫

 

BÚP BẮP CẢI XANH A.F 250G

109.900₫

 

BẮP CẢI TÍM 500G

45.950₫

 

XÀ LÁCH ĐỎ RADICCHIO 250G

44.975₫

 

BẮP CẢI RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 300G

40.470₫

 

CẢI THẢO RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 500g

82.950₫

 

RAU CHICORY TRẮNG A.F 300G

115.950₫

 

BẮP CẢI MẦM 250G

129.225₫

 

RAU CHICORY ĐỎ A.F 250g

113.725₫

 

CẢI THẢO TÍM A.F 500G

114.750₫

 

BẮP CẢI XOĂN AF 1KG

298.500₫

 

BẮP CẢI XANH HỮU CƠ 500G

54.750₫

 

BẮP CẢI ĐỎ ÚC 250G

84.975₫

 

CẢI THẢO HỮU CƠ 500G

62.250₫