Bắp Cải

CẢI THẢO 250G

11.725₫

 

BẮP CẢI HÌNH TRÁI TIM 500G

36.250₫

 

CẢI THẢO HỎA TIỄN 300G

23.970₫

 

BẮP CẢI TRẮNG 500G

28.750₫

 

BẮP CẢI TÍM 500G

44.500₫

 

XÀ LÁCH ĐỎ RADICCHIO 250G

47.225₫

 

BÚP BẮP CẢI XANH A.F 250G

130.900₫

 

BẮP CẢI RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 300G

42.570₫

 

RAU CHICORY TRẮNG A.F 300G

121.770₫

 

CẢI THẢO RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 500g

82.950₫

 

BẮP CẢI SALAD GIỐNG NHẬT HOPELAND 500G

38.250₫

 

RAU CHICORY ĐỎ A.F 250g

119.475₫

 

BẮP CẢI TRẮNG ÚC 500G

179.450₫

 

BÚP BẮP CẢI XANH 300G

153.900₫

 

BẮP CẢI XOĂN AF 1KG

313.500₫

 

BẮP CẢI XANH HỮU CƠ 500G

54.750₫