Bắp Cải

RAU CHICORY ĐỎ A.F

142.125₫

 

BÚP BẮP CẢI XANH A.F 250G

78.000₫

 

BÚP BẮP CẢI XANH ÚC 250G

67.900₫

 

BÚP BẮP CẢI TÍM ÚC 400G

92.000₫

 

BẮP CẢI XOĂN ÚC

198.000₫

 

CẢI THẢO NICO YASAI

82.950₫

 

BẮP CẢI TRẮNG TRF

24.500₫

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

14.970₫

 

BẮP CẢI TÍM

47.500₫

 

XÀ LÁCH ĐỎ RADICHIO

47.500₫

 

CẢI THẢO

9.975₫

 

BẮP CẢI TRÒN NICO

45.870₫