Bắp Cải

BÚP BẮP CẢI XANH ÚC 250G

55.000₫

 

BÚP BẮP CẢI TÍM ÚC 400G

70.000₫

 

BẮP CẢI XOĂN ÚC

99.000₫

 

CẢI THẢO NICO YASAI

82.950₫

 

BẮP CẢI TRẮNG TRF

24.500₫

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

14.970₫

 

BẮP CẢI TÍM

47.500₫

 

XÀ LÁCH ĐẮNG ĐỎ RADICCHIO

34.350₫

 

CẢI THẢO

9.975₫

 

BẮP CẢI TRÒN NICO

45.870₫