Bắp Cải

RAU CHICORY TRẮNG A.F 300G

98.700₫

 

CẢI THẢO H.V 500G

54.000₫

 

BẮP CẢI MẦM 250G

129.225₫

 

CẢI THẢO HỮU CƠ 500G

68.950₫

 

BẮP CẢI TÍM HỮU CƠ 500G

68.950₫

 

BÚP BẮP CẢI TÍM A.F 250G

95.000₫

 

RAU CHICORY ĐỎ A.F 250g

142.125₫

 

BÚP BẮP CẢI XANH A.F 250G

89.000₫

 

BÚP BẮP CẢI XANH ÚC 250G

67.900₫

 

BÚP BẮP CẢI TÍM ÚC 400G

92.000₫

 

BẮP CẢI XOĂN AF 1KG

240.000₫

 

CẢI THẢO RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 500g

82.950₫

 

BẮP CẢI TRẮNG 500G

18.750₫

 

BẮP CẢI HÌNH TRÁI TIM 500G

29.750₫

 

BẮP CẢI TÍM 500G

39.750₫

 

XÀ LÁCH ĐỎ RADICCHIO 250G

50.475₫