Bánh Trung Thu

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI LAVA MÈ ĐEN TRỨNG MUỐI 80G

100.000₫

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI LAVA SẦU RIÊNG TRỨNG MUỐI 80G

100.000₫

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI MẠN VIỆT QUẤT 1 TRỨNG 100G

140.000₫

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI HẠT DẺ 1 TRỨNG 100G

140.000₫

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI ĐẬU ĐỎ 1 TRỨNG 100G

110.000₫

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI MẠN VIỆT QUẤT 1 TRỨNG 150G

185.000₫

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI HẠT DẺ 1 TRỨNG 150G

185.000₫

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI TÁO ĐỎ 1 TRỨNG 150G

185.000₫

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TRÀ XANH 1 TRỨNG 150G

135.000₫

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI ĐẬU ĐỎ 1 TRỨNG 150G

135.000₫

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI SỮA DỪA 1 TRỨNG 150G

135.000₫

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI THẬP CẨM TRUYỀN THỐNG 1 TRỨNG 150G

135.000₫

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI RHUM NHO 1 TRỨNG 150G

135.000₫