Bánh Tráng

BÁNH TRÁNG BAMBOO TREE 16CM 250G

19.500₫

 

BÁNH TRÁNG BAMBOO TREE 22CM 250G

26.500₫

 

BÁNH TRÁNG CỦ CHI 16CM 150G

13.500₫

 

BÁNH TRÁNG CỦ CHI 22CM 200G

16.000₫

 

BÁNH TRÁNG CUỐN CHẢ GIÒ DUY ANH 22CM 400G

26.800₫

 

BÁNH TRÁNG DỪA BÌNH ĐỊNH

42.700₫

 

BÁNH TRÁNG HỮU CƠ 16CM 250G

69.500₫

 

BÁNH TRÁNG HỮU CƠ 20CM

69.500₫

 

BÁNH TRÁNG MÈ ĐEN NHÂN THÙY 150G

17.400₫

 

BÁNH TRÁNG VUÔNG BAMBOO TREE 22CM 250G

22.900₫