BÁNH ĐÔNG LẠNH

8% OFF
BÁNH ĐÔNG LẠNH SOCOLA FONDANT PRIVE 90G

80.776₫

87.800₫

 

8% OFF
BÁNH MÌ BAGUETTES NHIỀU LOẠI HẠT BRIDOR (ĐÔNG LẠNH) 280G

42.228₫

45.900₫

 

8% OFF
BÁNH MÌ NHO LOẠI LỚN ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

32.108₫

34.900₫

 

8% OFF
BÁNH MÌ NHO LOẠI NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC 30G

54.740₫

59.500₫

 

8% OFF
BÁNH MỲ HÌNH KIM CƯƠNG ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

15.548₫

16.900₫

 

8% OFF
BÁNH MỲ NGŨ CỐC HÌNH KIM CƯƠNG ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

77.740₫

84.500₫

 

8% OFF
BÁNH PAIN AU CHOCOLATE ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

21.988₫

23.900₫

 

8% OFF
BÁNH PAIN AU CHOCOLATE NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

59.340₫

64.500₫

 

8% OFF
BÁNH PANCAKES FREE GLUTEN DELICES DU CHEF 200G

164.220₫

178.500₫

 

8% OFF
BÁNH PIZZA MARGHERITA ĐÔNG LẠNH 320G

79.120₫

86.000₫

 

8% OFF
BÁNH PIZZA PEPPERONI ĐÔNG LẠNH FRISSTA 370G

99.360₫

108.000₫

 

8% OFF
BÁNH PIZZA PEPPERONI LOẠI NHỎ ĐÔNG LẠNH FRISSTA 200G

64.400₫

70.000₫

 

8% OFF
BÁNH PIZZA PHÔ MAI ĐÔNG LẠNH 340G

91.080₫

99.000₫

 

8% OFF
BÁNH PIZZA PHÔ MAI NHỎ ĐÔNG LẠNH FRISSTA 190G

64.400₫

70.000₫

 

8% OFF
BÁNH PIZZA THỊT GÀ ĐÔNG LẠNH FRISSTA 380G

99.360₫

108.000₫

 

8% OFF
BÁNH SỪNG TRÂU ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

54.740₫

59.500₫