BÁNH ĐÔNG LẠNH

BÁNH ĐÔNG LẠNH SOCOLA FONDANT PRIVE 90G

87.800₫

 

BÁNH MÌ BAGUETTES NHIỀU LOẠI HẠT BRIDOR (ĐÔNG LẠNH) 280G

45.900₫

 

BÁNH MÌ BAGUETTES PHÁP (ĐÔNG LẠNH)

41.900₫

 

BÁNH MÌ NHÂN CHOCOLATE LOẠI LỚN CHATEAU BLANC 70G

114.500₫

 

BÁNH MÌ NHÂN CHOCOLATE LOẠI NHỎ CHATEAU BLANC 30G

59.500₫

 

BÁNH MÌ NHO LOẠI LỚN ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

157.000₫

 

BÁNH MÌ NHO LOẠI NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC 30G

55.000₫

 

BÁNH MỲ HÌNH KIM CƯƠNG ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

72.000₫

 

BÁNH MỲ NGŨ CỐC HÌNH KIM CƯƠNG ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

72.000₫

 

BÁNH PANCAKES FREE GLUTEN DELICES DU CHEF 200G

178.500₫

 

BÁNH PIZZA MARGHERITA ĐÔNG LẠNH 320G

86.000₫

 

BÁNH PIZZA PEPPERONI ĐÔNG LẠNH FRISSTA 370G

108.000₫

 

BÁNH PIZZA PEPPERONI LOẠI NHỎ ĐÔNG LẠNH FRISSTA 200G

73.600₫

 

BÁNH PIZZA PHÔ MAI ĐÔNG LẠNH 340G

108.000₫

 

BÁNH PIZZA PHÔ MAI NHỎ ĐÔNG LẠNH FRISSTA 190G

70.000₫

 

BÁNH PIZZA THỊT GÀ ĐÔNG LẠNH FRISSTA 380G

108.000₫