Bánh Cracker

BÁNH QUY GẠO LỨT TRÀ XANH MATCHA BÀ TÍCH 100G

33.900₫

 

BÁNH GẠO LỨT DỪA BÀ TÍCH

33.900₫

 

BÁNH MÌ GIÒN RYE THIN WASA 205G

120.000₫

 

BÁNH MÌ GIÒN CÓ MÈ WASA 200G

120.000₫

 

BÁNH GẠO LỨT MÈ ĐEN GIÒN BÀ TÍCH

33.900₫

 

BÁNH CRACKER ĐẬU NÀNH GIÒN MISURA 400G

84.600₫

 

BÁNH GẠO LỨT MÈ ĐEN XỐP BÀ TÍCH 100G

33.900₫

 

BÁNH MÌ GIÒN VỊ SỮA WASA 230G

120.000₫

 

BÁNH GẠO LỨT RONG BIỂN BÀ TÍCH

33.900₫

 

BÁNH MÌ GIÒN NGUYÊN CÁM WASA 260G

135.000₫

 

BÁNH QUY TRUYỀN THỐNG CARR 125G

93.300₫

 

CRACKER VỊ TỎI NGHỆ KNAEK 200G

59.900₫

 

CRACKER TRUYỀN THỐNG KNAEK 200G

59.900₫

 

CRACKER VỊ ỚT CÀ CHUA KNAEK 200G

59.900₫

 

BÁNH MÌ GIÒN NHIỀU CHẤT XƠ FIT & VITAL WASA 230G

120.000₫

 

BÁNH CRACKER XỐP CỦ CẢI ĐỎ 100G

118.500₫