Bánh Cracker

BÁNH QUY MẶN LÚA MÌ NGUYÊN HẠT MISURA 385G

86.400₫

 

BÁNH LÚA MẠCH TRUYỀN THỐNG WASA 275G

93.000₫

 

BÁNH CRACKER ĐẬU NÀNH GIÒN MISURA 400G

84.600₫

 

BÁNH QUY TRUYỀN THỐNG CARR 125G

99.900₫

 

BÁNH GẠO LỨT LESTELLO 110G

95.500₫

 

BÁNH ĐẬU GÀ LESTELLO 130G

95.500₫

 

BÁNH ĐẬU LĂNG LESTELLO 130G

95.500₫

 

BÁNH NGÔ LESTELLO 130G

95.500₫

 

BÁNH MÌ GIÒN RYE THIN WASA 205G

120.000₫

 

BÁNH GẠO HỮU CƠ VỊ RAU CHÂN VỊT APPLE MONKEY 30G

79.000₫

 

BÁNH QUY GẠO LỨT TRÀ XANH MATCHA BÀ TÍCH 100G

33.900₫

 

BÁNH CRACKER XỐP CỦ CẢI ĐỎ VÀ NGHỆ 100G

118.500₫

 

BÁNH GẠO HỮU CƠ VỊ BÍ ĐỎ APPLE MONKEY 30G

82.500₫

 

CRACKER TRUYỀN THỐNG KNAEK 200G

59.900₫

 

BÁNH GẠO HỮU CƠ VIỆT QUẤT VÀ DÂU TÂY APPLE MONKEY 30G

78.900₫

 

BÁNH GẠO HỮU CƠ VỊ KHOAI LANG APPLE MONKEY 30G

79.000₫