Bánh Cracker

BÁNH QUY TRUYỀN THỐNG CARR 125G

93.300₫

 

BÁNH LÚA MẠCH TRUYỀN THỐNG WASA 275G

93.000₫

 

BÁNH LÚA MẠCH NGUYÊN HẠT CÓ MÈ WASA 200G

99.000₫

 

BÁNH LÚA MẠCH NGUYÊN HẠT THƯỢNG HẠNG WASA 270G

93.000₫

 

BÁNH CRACKERS HẠT PEPITA & POPPY CARMANS 80G

145.500₫

 

BÁNH GẠO LỨT DỪA BÀ TÍCH

32.000₫

 

BÁNH QUY GẠO LỨT TRÀ XANH MATCHA BÀ TÍCH 100G

32.000₫

 

BÁNH MÌ GIÒN CÁC LOẠI HẠT WASA 275G

110.200₫

 

BÁNH MÌ GIÒN VỊ SỮA WASA 230G

100.400₫

 

BÁNH MÌ GIÒN RYE THIN WASA 205G

101.700₫

 

BÁNH CRACKERS CÁC LOẠI HẠT CỔ XƯA VÀ TIÊU ĐEN CARMANS 80G

145.500₫

 

BÁNH GẠO LỨT RONG BIỂN BÀ TÍCH

32.000₫

 

BÁNH MÌ GIÒN NHIỀU CHẤT XƠ FIT & VITAL WASA 230G

100.400₫

 

BÁNH PHỒNG TÔM CÓ TIÊU 100G

100.000₫

 

BÁNH MÌ GIÒN CÓ MÈ WASA 200G

100.400₫

 

BÁNH GẠO VỊ RONG BIỂN FANTASTIC 100G

89.700₫