THÔNG BÁO GIỜ LÀM VIỆC KÊNH ONLINE VÀ HOTLINE

 KÊNH LÀM VIỆC

THỜI GIAN LÀM VIỆC (TỪ THỨ 2 – THỨ 7)

Tiếp nhận thông tin

Phản hồi

Tiếp nhận đơn hàng và giao cùng ngày

Tiếp nhận đơn hàng và giao ngày kế tiếp

Hotline

10:00 - 20:00

10:00 - 20:00

10:00 - 20:00

10:00 - 20:00

Facebook, chat box, viber, zalo

24/24

10:00 - 20:00

10:00 - 20:00

24/24

Ghi chú:

  1. Thời gian làm việc các kênh hotline, facebook, website, chat box, viber, zalo,…: 10:00 - 20:00.
  2. Các thông tin khách hàng tương tác qua các kênh sau 20:00 sẽ được phản hồi vào ngày tiếp theo, trong khung giờ làm việc quy định của Nam An Market.
  3. Các đơn hàng được đặt qua các kênh sau 20:00 sẽ được giao vào ngày tiếp theo, hoặc theo yêu cầu của khách hàng trong khung giờ giao hàng của Nam An Market.