Xúc Xích

XÚC XÍCH TƯƠI TOULOU (G)

29.000 đ

 

XÚC XÍCH TOULOUSE CEBON

32.570 đ

 

XÚC XÍCH HEO CEBON

33.000 đ

 

XÚC XÍCH BÒ

70.000 đ

 

XÚC XÍCH ANH 500G

139.900 đ

 

XÚC XÍCH ĐỨC 500G

124.900 đ

 

XÚC XÍCH Ả RẬP 500G

163.500 đ

 

XÚC XÍCH CAY MUGNANO LEVONI

175.300 đ

 

XÚC XÍCH KHÔ PLAIN LOẠI NHỎ (G)

126.940 đ

 

XÚC XÍCH KHÔ CHORIZO LOẠI NHỎ (G)

127.000 đ

 

XÚC XÍCH CHORIZO KHÔ DẠNG VIÊN LOSTE TRADI 100G

119.680 đ

 

XÚC XÍCH VỚI QUẢ ÓC CHÓ KHÔ DẠNG VIÊN LOSTE TRADI (G)

119.680 đ