Xúc Xích

XÚC XÍCH TƯƠI TOULOU (G)

29.000 đ

 

XÚC XÍCH TOULOUSE CEBON

30.000 đ

 

XÚC XÍCH HEO CEBON

33.000 đ

 

XÚC XÍCH VỊT CEBON

68.000 đ

 

XÚC XÍCH BÒ

65.940 đ

 

XÚC XÍCH ANH 500G

132.500 đ

 

XÚC XÍCH ĐỨC 500G

113.950 đ

 

XÚC XÍCH Ả RẬP 500G

149.000 đ

 

XÚC XÍCH CAY MUGNANO LEVONI

175.300 đ

 

XÚC XÍCH KHÔ PLAIN LOẠI NHỎ (G)

126.940 đ

 

XÚC XÍCH KHÔ CHORIZO LOẠI NHỎ (G)

127.000 đ

 

XÚC XÍCH CHORIZO KHÔ DẠNG VIÊN LOSTE TRADI 100G

119.680 đ