Xúc Xích

XÚC XÍCH BRISTISH

132.500 đ

 

XÚC XÍCH GERMAN

113.950 đ

 

XÚC XÍCH MERGUEZ

149.000 đ

 

XÚC XÍCH CAY MUGNANO LEVONI

175.300 đ

 

XÚC XÍCH BÒ ĐẬU LĂNG CEBON

37.000 đ

 

MINI STICK PLAIN

127.000 đ

 

MINI STICK CHORIZO

127.000 đ

 

XÚC XÍCH VIÊN CHORIZO KHÔ LOSTE TRADI-FRANCE

119.000 đ

 

XÚC XÍCH VIÊN HẠT ÓC CHÓ KHÔ LOSTE TRADI-FRANCE

129.000 đ

 

XÚC XÍCH KHÔ MINI CASADEMONT

83.530 đ

 

XÚC XÍCH KHÔ D'AUVERGNE

107.300 đ