Xúc Xích

XÚC XÍCH MINI FUET CON HIGOS CASADEMONT 80G

99.700 đ

 

XÚC XÍCH MINI FUET QUESCO CABRALES CASADEMONT 80G

99.700 đ

 

XÚC XÍCH TOULOUSE XÔNG KHÓI

92.500 đ

 

XÚC XÍCH MINI FUET PIMIENTA VERDE CASADEMONT 80G

99.700 đ

 

COMBO (XÚC XÍCH Ý + XÚC XÍCH Ý CAY) CUORE

127.400 đ

 

XÚC XÍCH Ý CAY CUORE

127.400 đ

 

XÚC XÍCH TỎI XÔNG KHÓI CON HEO VÀNG

120.750 đ

 

XÚC XÍCH PALIN KHÔ DẠNG VIÊN LOSTE TRADI-FRANCE (G)

119.680 đ

 

XÚC XÍCH KHÔ PEPPERONI 100G

44.000 đ

 

XÚC XÍCH BÒ CEBON (G)

34.700 đ

 

XÚC XÍCH Ả RẬP CEBON 100G

37.000 đ

 

XÚC XÍCH CHORIZO CEBON (G)

36.400 đ