THỊT & TRỨNG   :  TRỨNG

Trứng Cút Ba Huân _30 trứng

31.800 đ

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 10 TRỨNG

42.500 đ

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 6 TRỨNG

19.700 đ

 

TRỨNG GÀ ÁC VNFLAVOR HỘP 10 TRỨNG

50.000 đ

 

TRỨNG GÀ OMEGA 3 FAU

70.000 đ

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 6 TRỨNG

31.800 đ