TRÁI CÂY TƯƠI

CAM NAVEL

64.900 đ

 

CAM SÀNH

89.500 đ

 

QUÝT

99.800 đ

 

TÁO ROSE

78.700 đ

 

DƯA LÊ HÀN QUỐC

157.800 đ

 

QUÝT LAI VUNG

86.300 đ

 

QUÝT ĐƯỜNG

89.000 đ

 

DỨA GỌT VỎ (G)

39.450 đ

 

QUẢ DỨA (1.5KG-1.7KG/QUẢ)

48.500 đ

 

BƯỞI 5 ROI

98.900 đ

 

BƯỞI DA XANH

153.200 đ

 

NHO MẪU ĐƠN SHINE MUSCAT

499.450 đ