TRÁI CÂY TƯƠI

TÁO HỒNG HIDDEN

349.700 đ

 

TÁO ROCKIT

169.800 đ

 

TÁO KINSEI

193.700 đ

 

LÊ NÂU MỸ

56.250 đ

 

LÊ ĐỎ MỸ

63.700 đ

 

DÂU KIRAKU 250G (LOẠI B)

146.800 đ

 

ĐÀO ÚC

197.700 đ

 

DÂU TÂY KIRAKU 250G (LOẠI A)

174.380 đ

 

LÊ NAM PHI

64.150 đ

 

LÊ HÀN QUỐC

49.350 đ

 

LÊ NHẬT

58.350 đ

 

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA

98.300 đ