TRÁI CÂY TƯƠI

TÁO RED DELICIOUS

44.800 đ

 

TÁO GALA SIZE 30

52.150 đ

 

TÁO GALA MỸ

48.200 đ

 

CHÀ LÀ TƯƠI

75.490 đ

 

MĂNG CỤT

49.750 đ

 

TÁO FUJI

84.750 đ

 

TÁO ENVY SIZE 70

114.850 đ

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

69.950 đ

 

TÁO XANH MỸ

49.350 đ

 

NHO ĐỎ PHAN RANG

39.300 đ

 

NHO XANH PHAN RANG

56.600 đ

 

TÁO XANH PHAN RANG

63.200 đ