HOA & TRÁI CÂY  :  TRÁI CÂY KHÔ

XOÀI SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE

24.700 đ

 

XOÀI SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE 100G

58.700 đ

 

CHANH DÂY SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE

24.700 đ

 

ĐU ĐỦ SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE 40G

24.700 đ

 

DỨA SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE

58.700 đ

 

TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI SẤY DẺO LA PETITE

24.700 đ

 

TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI SẤY DẺO LA PETITE 100G

58.700 đ

 

MỨT THANH LONG ĐỎ KHÔ LAVITE

78.500 đ

 

MỨT THANH LONG TRẮNG KHÔ LAVITE

69.000 đ

 

DỪA SẤY KHÔ VIETCOCO

28.500 đ

 

MÃNG CẦU XIÊM SẤY

47.000 đ

 

CHÀ LÀ MEDJOOL DATES

298.500 đ