TRÁI CÂY KHÔ

DỨA SẤY DẺO LA PETITE

24.700 đ

 

XOÀI SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE

24.700 đ

 

XOÀI SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE 100G

58.700 đ

 

CHANH DÂY SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE

24.700 đ

 

ĐU ĐỦ SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE 40G

24.700 đ

 

DỨA SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE

58.700 đ

 

CHANH DÂY SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE 100G

58.700 đ

 

ĐU ĐỦ SẤY DẺO LA PETITE EPICERIE 100G

58.700 đ

 

TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI SẤY DẺO LA PETITE

24.700 đ

 

TRÁI CÂY HỖN HỢP SẤY DẺO LA PETITE 100G

58.700 đ

 

TÁO ĐỎ KHÔ SANGSANG

129.000 đ

 

TÁO ĐỎ CẮT LÁT SẤY KHÔ SANGSANG 40G

69.000 đ