Táo

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

58.750 đ

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

61.750 đ

 

TÁO ENVY SIZE 36

121.800 đ

 

TÁO ENVY SIZE 24

154.850 đ

 

TÁO RED DELICIOUS

44.800 đ

 

TÁO GALA SIZE 30

54.300 đ

 

TÁO GALA MỸ

48.200 đ

 

TÁO FUJI

60.000 đ

 

TÁO ENVY SIZE 70

114.850 đ

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ 500G

69.950 đ

 

TÁO XANH MỸ

49.350 đ

 

TÁO XANH PHAN RANG

65.800 đ