Táo

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

59.925 đ

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

62.985 đ

 

TÁO ENVY SIZE 36

139.950 đ

 

TÁO ENVY SIZE 24

157.947 đ

 

TÁO RED DELICIOUS

49.950 đ

 

TÁO GALA SIZE 30

55.321 đ

 

TÁO GALA MỸ

52.450 đ

 

TÁO FUJI

142.450 đ

 

TÁO ENVY SIZE 70

89.950 đ

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ 500G

64.950 đ

 

TÁO XANH MỸ

49.950 đ

 

TÁO XANH PHAN RANG

67.043 đ