Táo

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

59.925 đ

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

62.985 đ

 

TÁO ENVY SIZE 36

114.950 đ

 

TÁO ENVY SIZE 24

157.947 đ

 

TÁO RED DELICIOUS

61.149 đ

 

TÁO GALA SIZE 30

55.321 đ

 

TÁO GALA MỸ

49.950 đ

 

TÁO FUJI

66.249 đ

 

TÁO ENVY SIZE 70

117.147 đ

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ 500G

71.349 đ

 

TÁO XANH MỸ

55.539 đ

 

TÁO XANH PHAN RANG

67.043 đ