Nho

NHO ĐỎ PHAN RANG

41.689 đ

 

NHO XANH PHAN RANG

60.041 đ

 

NHO MẪU ĐƠN SHINE MUSCAT

509.439 đ

 

NHO XANH KHÔNG HẠT

122.500 đ

 

NHO ĐỎ KHÔNG HẠT

94.950 đ

 

NHO ĐEN KHÔNG HẠT

99.950 đ