Nho

NHO ĐỎ PHAN RANG

41.689 đ

 

NHO XANH PHAN RANG

60.041 đ

 

NHO MẪU ĐƠN SHINE MUSCAT

344.950 đ

 

NHO XANH KHÔNG HẠT

148.708 đ

174.950 đ

NHO ĐỎ KHÔNG HẠT

139.950 đ

 

NHO ĐEN KHÔNG HẠT

129.950 đ