Nho

NHO ĐỎ PHAN RANG

40.900 đ

 

NHO XANH PHAN RANG

58.900 đ

 

NHO MẪU ĐƠN SHINE MUSCAT

499.450 đ

 

NHO XANH KHÔNG HẠT

174.800 đ

 

NHO ĐỎ KHÔNG HẠT

165.000 đ

 

NHO ĐEN KHÔNG HẠT

169.800 đ