Chuối

CHUỐI HỮU CƠ LABA

72.700 đ

 

CHUỐI CAU

43.300 đ

 

CHUỐI XIÊM MỸ THO

36.400 đ

 

CHUỐI FESEPIA (G)

20.600 đ

 

CHUỐI FOHLA

29.600 đ