Cam, Quýt & Bưởi

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA

119.950 đ

 

CAM NAVEL

37.450 đ

 

CAM SÀNH

94.942 đ

 

QUÝT

117.198 đ

 

QUÝT ĐƯỜNG

94.411 đ

 

BƯỞI 5 ROI

104.913 đ

 

BƯỞI DA XANH

84.440 đ