Cam, Quýt & Bưởi

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA

98.300 đ

 

CAM NAVEL

64.900 đ

 

CAM SÀNH

93.000 đ

 

QUÝT

114.900 đ

 

QUÝT ĐƯỜNG

92.600 đ

 

BƯỞI 5 ROI

102.900 đ

 

BƯỞI DA XANH

82.800 đ