Các Loại Trái Cây Khác

DỪA NƯỚNG BA ĐỐT NGUYÊN TRÁI D.X

53.995 đ

 

CHÀ LÀ TƯƠI

77.000 đ

 

MẬN MỸ

280.398 đ

 

DỨA GỌT VỎ 500G

41.849 đ

 

THƠM TẮC CẬU (1.5KG-1.7KG/QUẢ)

50.500 đ

 

ĐÀO ÚC

300.696 đ

 

QUẢ HỒNG HÀN QUỐC

285.498 đ

 

LỰU ISRAEL

239.649 đ

 

BƠ CALIFORNIA

235.977 đ

 

DỪA TRÁI TƯƠI

23.154 đ

 

DỪA HAMONA SIZE L

38.556 đ

 

CHANH DÂY

60.784 đ