Các Loại Trái Cây Khác

DỪA NƯỚNG BA ĐỐT NGUYÊN TRÁI D.X

52.900 đ

 

CHÀ LÀ TƯƠI

75.490 đ

 

MẬN MỸ

241.300 đ

 

DỨA GỌT VỎ 500G

41.000 đ

 

THƠM TẮC CẬU (1.5KG-1.7KG/QUẢ)

50.500 đ

 

ĐÀO ÚC

294.800 đ

 

QUẢ HỒNG HÀN QUỐC

279.900 đ

 

LỰU ISRAEL

235.000 đ

 

BƠ CALIFORNIA

231.350 đ

 

DỪA TRÁI TƯƠI

22.700 đ

 

DỪA HAMONA SIZE L

37.800 đ

 

CHANH DÂY

59.600 đ