Berries & Cherries

DÂU TÂY

192.700 đ

 

VIỆT QUẤT

146.700 đ

 

CHERRY MỸ (G)

198.000 đ

 

QUẢ MÂM XÔI 170G

88.400 đ

 

DÂU KIRAKU 250G (LOẠI B)

152.700 đ

 

DÂU TÂY KIRAKU 250G (LOẠI A)

181.400 đ