TRÁI CÂY ĐÔNG LẠNH

DÂU ĐÔNG LẠNH

45.000 đ

 

DƯA LƯỚI ĐÔNG LẠNH

43.500 đ

 

CHUỐI ĐÔNG LẠNH

17.700 đ

 

BƠ ĐÔNG LẠNH

74.910 đ

 

XOÀI ĐÔNG LẠNH

42.000 đ

 

PHÚC BỒN TỬ ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

499.600 đ

 

DÂU TÂY ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

443.200 đ

 

QUẢ MÂM XÔI ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

389.600 đ

 

ANH ĐÀO NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

499.500 đ

 

HỖN HỢP QUẢ ĐỎ NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

487.900 đ

 

MƠ ĐÔNG LẠNH IQF  PONTHIER

459.600 đ

 

HẠT DẺ NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER 1KG

419.900 đ