CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC   :  Trà

PLANET ORGANIC BEDTIME TEA BAG 25PCS            

118.600 đ

 

TRÀ THẢO MỘC PLANET ORGANIC

125.600 đ

 

TRÀ HOA CÚC LA MÃ PLANET ORGANIC

89.000 đ

 

TRÀ TRẮNG PLANET ORGANIC

125.600 đ

 

TRÀ HOA TẦM XUÂN & BỤP GIẤM PLANET ORGANIC

125.600 đ

 

TRÀ HOA NHÀI PLANET ORGANIC

125.600 đ

 

TRÀ XANH PLANET ORGANIC

82.500 đ

 

PLANET ORGANIC CALMING TEA BAG

118.600 đ

 

TRÀ HOA CÚC DẠI PLANET ORGANIC

125.600 đ

 

TRÀ TEALIA KANDY

114.000 đ

 

TRÀ TEALIA DARK CHOCOLATE ALMOND

133.000 đ

 

TRÀ TEALIA CEYLON BLACK

104.500 đ