Tôm Cua Sò

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE XL 250G

214.900 đ

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

169.900 đ

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE M 250G

189.900 đ

 

NGHÊU NÂU SẠCH LENGER 1.2KG

82.700 đ

 

TÔM BẮC CỰC ĐÔNG LẠNH (G)

136.475 đ

 

NGHÊU SẠCH LENGER 0.6KG 

38.500 đ

 

KHOANH MỰC TẨM BỘT THAIMEX

59.000 đ