Tôm Cua Sò

NGHÊU NÂU LENGER 1.2KG

82.700 đ

 

TÔM BẮC CỰC (ĐÔNG LẠNH)

136.475 đ

 

TÔM SINH THÁI CÀ MAU

214.900 đ

 

NGHÊU SẠCH LENGER

38.500 đ

 

CUA LỘT MYANMAR

131.400 đ

 

KHOANH MỰC TẨM BỘT THAIMEX

59.000 đ

 

VẸM XANH

80.370 đ

 

VẸM XANH NEWZEALAND TƯƠI

525.000 đ

 

MỰC NHỒI HẢI SẢN

96.000 đ