Tôm Cua Sò

NGHÊU NÂU SẠCH LENGER 1.2KG

82.700 đ

 

TÔM BẮC CỰC ĐÔNG LẠNH (G)

136.475 đ

 

NGHÊU SẠCH LENGER 0.6KG 

38.500 đ

 

KHOANH MỰC TẨM BỘT THAIMEX

59.000 đ