Cá Nguyên Con

CÁ THÁT LÁT

156.000 đ

 

CÁ AYU

140.000 đ

 

CÁ THU ĐAO (ĐÔNG LẠNH)

71.340 đ

 

CÁ TRỨNG SHISHAMO (ĐÔNG LẠNH)

137.700 đ