THỦY HẢI SẢN TƯƠI

PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

229.680 đ

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI THÁI LÁT 100G

182.600 đ

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.940 đ

 

PHI LÊ CÁ TUYẾT (G)

112.900 đ

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE XL 250G

214.900 đ

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

169.900 đ

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE M 250G

189.900 đ

 

FILLET CÁ CHẼM

153.000 đ

 

PHI LÊ CÁ MÓ KHÔNG DA

138.700 đ

 

CÁ BASA HỮU CƠ KHOANH BINCA 250G

84.900 đ

 

CÁ BASA HỮU CƠ PHI LÊ BINCA 250G

130.000 đ

 

PHI LÊ CÁ HỒNG CÒN DA 600G

358.700 đ