THỦY HẢI SẢN TƯƠI

PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

194.940 đ

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI THÁI LÁT 100G

182.606 đ

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.940 đ

 

PHI LÊ CÁ TUYẾT (G)

112.900 đ

 

FILLET CÁ CHẼM

153.000 đ

 

PHI LÊ CÁ MÓ KHÔNG DA

138.700 đ

 

PHI LÊ CÁ MÚ CÒN DA

188.700 đ

 

NGHÊU NÂU SẠCH LENGER 1.2KG

82.700 đ

 

CÁ BỚP CẮT KHÚC THAIMEX (ĐÔNG LẠNH)

186.000 đ

 

TÔM BẮC CỰC ĐÔNG LẠNH (G)

136.475 đ

 

NGHÊU SẠCH LENGER 0.6KG 

38.500 đ

 

KHOANH MỰC TẨM BỘT THAIMEX

59.000 đ