THỦY HẢI SẢN TƯƠI

PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

259.710 đ

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI THÁI LÁT 100G

182.600 đ

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.940 đ

 

PHI LÊ CÁ TUYẾT (G)

112.900 đ

 

FILLET CÁ CHẼM

153.000 đ

 

FILLET CÁ MÓ KHÔNG DA

138.700 đ

 

PHI LÊ CÁ HỒNG CÒN DA 600G

358.700 đ

 

PHI LÊ CÁ MÚ CÒN DA

174.800 đ

 

NGHÊU NÂU LENGER 1.2KG

82.700 đ

 

CÁ BỚP CẮT KHÚC THAIMEX

186.000 đ

 

CÁ BỚP CẮT KHÚC THAIMEX (ĐÔNG LẠNH)

186.000 đ

 

CÁ AYU

140.000 đ